Bestyrelsen i Dansk L´hombre-Union har i forbindelse med den igangværende
epidemi med coronavirus kommet frem til følgende:

1. Generalforsamling den 17. april 2020 aflyses.
Næste generalforsamling er 16. april 2021 - her vil hele bestyrelsen være på valg,
således at nogle vælges for ét år, og dem der naturligt er på valg i 2021 vælges
for to år.

2. Vores 70 års jubilæum den 07. juni er aflyst!
Bestyrelsen i D.L.U. vil arrangere jubilæums-turneringen når det er
forsvarligt over for vores medlemmer!

Venlig hilsen
Bestyrelsen for Dansk L´hombre-Union.

opdateret den 07. maj 2020