Æresmedlemmer af Dansk L'Hombre-Union


Hans Frederik Christensen - Aarhus L'Hombre Klub
Hans Frederiks store private interesse er kortspil. Han startede i Århus l´hombre Klub allerede i 1948. Få år efter kom han i bestyrelsen og han blev hurtigt formand, indtil andre opgaver lagde beslag på hans ressourcer. Nogle år senere gik han igen ind i bestyrelsen nu som kasserer.

Da Dansk l´hombre Union blev etableret, blev Hans Frederik i et af de første år medlem af forretningsudvalget på et tidspunkt, hvor I. V. Meinertz bestred formandsposten og O. Poulsen var kasserer. Hans Frederik blev senere medlem af lovfortolkningsudvalget.

Hans Frederik Christensen er afgået ved døden - ære være hans minde!

 Brev fra Hans Frederik Christensen døtre...

 Læs mere om Hans Frederik...

 Se Hans Frederiks L'hombre bog digital...


Ole Hansen - Ringe L'Hombre klub
Ole Hansen har i mange årtier været ”Fyns L´hombremand”. Ole Hansen var i 1956 med til at stifte Ringe L´hombreklub, og spillede i klubben indtil 2010. Ole blev valgt ind i klubbens bestyrelse i 1967, og var formand for klubben fra 1983 – 2003. Ole spiller ikke turneringsl’hombre mere.

I 1982 kom Ole Hansen i bestyrelsen i Fyns L´hombre-Union. Allerede året efter blev han formand for Fyns L’hombre-Union. Han stoppede i bestyrelsen og som formand i 2000.

 Læs mere om Ole Hansen...

   Dansk L'hombre-Union ~ Tlf.: ~ 24 23 67 65 ~ E-mail. formand@lhombre.dk Opdateret: den 13-11-2014   D. I. Design